Pravidlá Vuelta a Espaňa 2023

DRESY LÍDROV

Červený dres: Najprestížnejší červený dres nosí líder celkovej klasifikácie na základe súčtu dosiahnutých časov zo všetkých etáp. V prípade rovnosti času rozhoduje najprv čas v individuálnej časovke. Potom rozhodujú umiestnenia v jednotlivých etapách. Ak naďalej trvá rovnosť, no tak sa víťaz určuje podľa umiestnenia v poslednej etape. Víťaz súťaže o červený dres sa stáva celkovým víťazom Vuelty.

Bonifikácie:
- v cieli etáp: 10-6-4 sekundy
- na prémiách: 3-2-1 sekundy

Zelený dres: Zelený dres patrí lídrovi individuálnej bodovacej klasifikácie. Víťaz bodovacej klasifikácie musí dokončiť Vueltu, respektíve každý jazdec pri odstúpení z pretekov vypadáva zo súťaže o zelený dres. Body sa získavajú v každej etape na dvoch priebežných šprintérskych prémiách a za umiestnenie v cieli. Vo všetkých etapách sa v cieli rozdeľuje rovnaký počet bodov. Platí aj pravidlo, že sa jazdcom môžu aj odpočítať body za porušenie pravidiel. Niektorí cyklisti preto môžu skončiť v mínusových hodnotách. Pri rovnosti bodov rozhoduje počet víťazstiev v etapách, potom víťazstvá v priebežných šprintérskych prémiách a na koniec umiestnenie v celkovej klasifikácii.

Bodovanie v jednotlivých etapách je nasledovné:
- pre rovinaté a zvlnené etapy: 50-30-20-18-16-14-12-10-8-7-6-5-4-3-2
- pre kopcovité etapy: 30-25-22-19-17-15-13-11-9-7-6-5-4-3-2
- pre horské etapy: 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
- pre individuálnu časovku: 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
- šprintérske prémie: 20-17-15-13-10
 
rovinaté a zvlnené etapy: 2., 3., 13., 16., 21.
kopcovité etapy: 4., 5., 7., 11., 17., 19.
horské etapy: 6., 8., 9., 12., 14., 15., 18., 20.
individuálna časovka: 10.


Bielo-modrý dres: Toto tričko patrí lídrovi vrchárskej súťaže. Body sa získavajú na jednotlivých horských prémiách podľa kategórie kopca. Víťaz vrchárskej súťaže musí dokončiť Vueltu. V prípade rovnosti bodov rozhodujú víťazstvá v najvyššej kategórii výstupov, potom v prvej kategórii, v druhej atď. Ak sú misky váh stále vyrovnané, o víťazovi rozhodne umiestnenie v celkovej klasifikácii.
Bodovanie za jednotlivé horské prémie je nasledovné:
- Cima Alberto Férnandez: 20-15-10-6-4-2
- 1. kategória: 10-6-4-2-1
- 2. kategória: 5-3-1
- 3. kategória: 3-2-1
- 4. kategória: 2-1


Biely dres: Svoju hodnotu má aj biely dres, ktorý je určený najlepšiemu jazdcovi v celkovej klasifikácii, ktorý sa narodil po 1. januári 1998. Je to teda súťaž o najlepšieho mladíka do 25 rokov. Fanúšikovia cyklistiky sa aspoň môžu porozhliadnuť po nových talentoch. Táto súťaž je na Vuelte ešte len druhý raz, keď nahradila klasifikáciu kombinácie.
Dresy lídrov pretekov
vuelta 1 vuelta 1 vuelta 1 vuelta 1
celková klasifikácia bodovacia súťaž vrchárska súťaž súťaž do 25 rokov
jersey la roja jersey verde jersey puntos azules jersey blanco

Ostatné súťaže: Existujú ďalšie súťaže, v ktorých však najlepšieho nemôžeme identifikovať vďaka špeciálnemu dresu.

Súťaž tímov: Najlepší sa určuje súčtom časov etáp troch najlepších jazdcov z tímu zo všetkých etáp. Z tímovej časovky sa nezapočítava čas jednotlivcov, ale čas piateho najlepšieho z každého tímu. Pri rovnosti o lepšom tíme rozhoduje počet víťazstiev v etapách, ďalej počet druhých miest, tretích miest atď. Ak sa nerozhodne, tak lepšieho určí jazdec, ktorý sa nachádza vyššie v celkovej klasifikácii. Tím, ktorý v podujatí pokračuje s menej ako troma jazdcami, zo súťaže automaticky vypadáva.

Najbojovnejší jazdec: Najbojovnejšieho alebo, ak chcete, najagresívnejšieho jazdca vyhlasujú organizátori po každej etape. Vyberá sa z jazdcov v únikoch, ktorí preukazujú najviac usilovnosti a dobrých športových vlastností. Víťaz súťaže nosí v jednej nasledujúcej etape biele číslo na červenom pozadí. Okrem toho na konci vyberie komisia najaktívnejšieho cyklistu celej Vuelty.
 
BODY DO SVETOVÉHO REBRÍČKA
- za konečné poradie:
1100-885-750-600-495-415-340-285-235-180-155-130-110-90-80-75-70-atď.
- za etapové umiestnenie: 180-130-95-80-60-45-40-35-30-25-20-15-10-5-2
- za poradie v subklasifikáciách: 180-130-95


FINANČNÉ ODMENY
- za umiestnenie v etape: 11 000 € - 5 500 € - 2 700 € atď. (odmeny pre Top 20)
- za konečné umiestnenie: 150 000 € - 57 985 € - 30 000 € - 15 000 € - 12 500 € atď.
- odmeny aj pre najlepších vo všetkých ostatných klasifikáciách / súťažiach
(víťazi vrchársky dres 13 000 €, zelený a biely dres 11 000 €, tímová súťaž 12 500 €, najaktívnejší 3 000 €)
- spolu odmeny: 1 112 640 €

Diskusia

Diskusia neobsahuje príspevky.
 
Náš eshop