Počuli ste už o Národnej cyklistickej súťaži? Ak ste fanúšikmi slovenskej cyklistiky, určite áno. Už od roku 2003 sa pod týmto názvom skrývajú cyklistické preteky mládeže, ktoré sa konajú po celom Slovensku. Aby ste NCS bližšie spoznali, prinášame vám rozhovor s jej koordinátorom Petrom Zánickým.


Kedy a v akých hlavách vznikla myšlienka Národnej cyklistickej súťaže?

Nápad usporiadať Národnú cyklistická súťaž vznikol na cyklistickom zväze v spolupráci s pánom Bellom z Dema Senica, ktorý koordinoval s Antonom Tkáčom úvodné ročníky. Súťaž sa postupne dostala do povedomia a z dôvodu pracovného vyťaženia nás pán Bella požiadal o pokračovanie rozbehnutého projektu.

 

Kto organizuje NCS?

Vyhlasovateľom súťaže je Slovenský zväz cyklistiky, ktorý podujatie organizuje v spolupráci s Cyklistickým spolkom Žilina. Ten vlastne zabezpečuje chod celej súťaže.

 

Ako vyzerá sezóna? Koľko podujatí sa koná? Sú medzi nimi rozdiely?

Na Slovensku máme okresných organizátorov súťaže, sú to väčšinou centrá voľného času, cyklistické kluby, občianske združenia a školy, ktoré majú možnosť usporiadať cyklistickú súťaž v mesiacoch máj až september. Na konci sezóny (tento rok to bolo 2. októbra) je vypísané slovenské finále, kde postupujú dvaja najlepší z každého okresu v každej postupovej kategórií. Tento rok súťaž prebiehala v štyridsiatych okresoch Slovenska. Snažíme sa, aby sme vymazali "diery" v chýbajúcich okresoch, ale čo už keď napríklad v Komárne, Petržalke či Ružomberku nenájdeme nikoho, kto by to s nami pripravil.

 

Súťaží sa v mnohých kategóriách pre deti od 6 až 16 rokov. Ak teda mám dieťa v tomto veku a baví ho bicyklovanie, môžem ho prihlásiť do pretekov?

Áno, súťažiť môžu už škôlkari na trojkolkách až po stredoškolákov. Na webovej stránke www.ncs.sk máme uverejnený kalendár podujatí  a kontakty usporiadateľov okresných kôl. Súťaž je venovaná hlavne cyklistom, ktorí sa súťažnej cyklistike nevenujú a tvoria asi 80 % účasti na súťaži. Z tohto dôvodu máme aj na slovenskom finále kategóriu cyklistov s licenciami a bez licencií. Najlepší cyklista vo finále má právo nosiť dres Školského majstra Slovenska po celý príslušný rok.

 

Ako vyzerajú samotné preteky? Jednotlivé kategórie štartujú zvlášť alebo sa niektoré spájajú? Aké vzdialenosti sa jazdia a na akom povrchu?

Aj keď náš olympijský víťaz bol "dráhar", súťaž prebieha na horských bicykloch. Je na usporiadateľoch, kde sa súťaž uskutoční. Väčšinou je to školské ihrisko, okolité lúky, bikrosové dráhy a lesné cestičky. Štartuje sa podľa kategórií a ako som spomínal, dvaja najlepší postupujú na Slovenské finále. Je v kompetencii organizátora určiť dĺžku trate, my len doporučujeme trate a zabezpečujeme dodržiavanie základných pravidiel horskej cyklistiky.

 

O čo deti súťažia? Kto ceny a samotné preteky finančne hradí?

Deti v prvom rade radi súťažia samé pre seba, pre svoje zdravie. Ceny, to už je len bonus, ktorý pre celé Slovensko zabezpečuje spoločnosť Dema bicycles Senica. Podporovateľom súťaže je aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré zabezpečuje finančné krytie súťaže. Patrí im veľká vďaka za podporu. Každý organizátor tak môže uhradiť všetky výdavky spojené s organizáciou súťaže ako je značenie trate, technické zabezpečenie, rozhodcov, záchrannú službu a podobne. Vo finále hradíme  účastníkom aj ubytovanie a cestovné náklady.

 

Koľko detí sa zúčastnilo pretekov tento rok?

Konečnú štatistiku ešte nemáme spracovanú, ale konečné číslo je v tisícoch, čo si nesmierne vážime. Je veľmi náročné usporiadať cyklistickú súťaž. Nie je to futbalový zápas, kde sa hodí lopta a hrá sa. Už len transport školákov s bicyklami je logisticky náročný. Preto nás nesmierne tešia okresy, kde účasť bola vysoká presahujúca sto účastníkov. Deti nesúťažia duplicitne, to znamená každý súťaži v tom okrese, kde navštevuje školu.

 

Vaše celkové hodnotenie projektu a poslednej sezóny...

V prvom rade by som spomenul, že na súťaži v minulosti štartoval aj náš úspešný cyklista Peter Sagan. Čo sa týka nejakých výsledkov, ja by som to takto zhrnul, že "Sláva víťazovi, česť porazenému". Mňa najviac teší to, že vo finále mohli vedľa seba súťažiť školáci zo Sniny, Serede, Bratislavy, Kremnice a ďalších viac ako 30 okresov Slovenska. To mňa hreje pri srdci najviac, že sa bicykluje po celom Slovensku. A keď bude kvantita, potom môže vzniknúť aj kvalita. Aj spomínaný Peter Sagan vzišiel z veľkého počtu cyklistov nášho klubu. Škoda len, že zanikli cyklistické kluby a veľakrát deti nemajú trénerské zázemie. Snáď týmto projektom "nakopneme" aj pedagógov, rodičov a chytia sa aj trénerskej a funkcionárskej práce v cyklistike.

 

Aké vízie máte smerom k budúcnosti? Budete v NCS pokračovať aj o rok, budú nejaké zmeny?

Verím, že ministerstvo nás podporí aj budúci rok, náš Cyklistický spolok opäť získa dôveru od Slovenského zväzu cyklistiky a súťaž zorganizujeme.