Spojenie medzi BMC a spoločnosťou CCC vytvorí v budúcom roku celok CCC Team, čo bude prvý poľský tím s licenciou WT. V tomto projekte budú hlavnými manažérmi Jim Ochowicz, Gavin Chilcott a poľskú stranu bude zastupovať Robert Krajewski. Aj na úrovni športových riaditeľov pôjde o fúziu a cyklistov budú mať na starosti napr. Wadecki, Baldato alebo Piva.