• Výrazné zníženie cien starších modelov
  • Bahrain-Merida Pro Cycling Team
  • Merida Slovakia
  • Big.Seven & Big.Nine
  • Rotor
  • Scultura Disc
equator november 2

| Marián Betík | Osudy a drámy histórie |

Keď sa 23. februára 1936 narodil francúzskym manželom Riviérovcom syn, dali mu meno Roger. Chlapček prišiel do skromných pomerov, no sudičky mu dali do vienka veľký športový...

vkt 2017 banner