Téma moto-doprovody je jednou z tých, o ktorých sa veľa hovorí, ale pomerne málo vie. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime vysvetliť princíp fungovania a bezpečnosti počas cyklistických pretekov. Článok sme pôvodne publikovali 30. mája 2016.
 
Súčasťou bežnej premávky na cestách sú čoraz častejšie rôzne presúvajúce sa zoskupenia ich účastníkov. Najčastejšie ich vídame v podobe skupín vozidiel s právom prednostnej jazdy, skupín motocyklov, či rôznych športových udalostí. Často si situácia žiada, aby bola celá "kolóna" organizovaná a ich cestu zabezpečovali sprievodné vozidlá.

Mňa osobne zaujalo sprevádzanie cyklistických pretekov jazdcami na motocykloch. Okrem pravidelného sledovania Tour de France, Giro d'Italia, či našich prestížnych pretekov Okolo Slovenska som sa o túto tému začal zaujímať i osobne. Po študovaní a rozhovoroch o problematike s kompetentnými ľuďmi mi bolo umožnené rozvinúť myšlienku "prezentovanie prác motocyklistov na pretekoch cyklistov". Aby som nenapísal skúsenosti iných, tak som sa stal priamym účastníkom centra diania. Išlo o preteky zo série Visegrad 4 - GP Slovensko, ktoré sa tento rok jazdili v okolí Čuňova a Gabčíkova. Následne mi s textom pomáhal skúsený vodič motorky na cyklistických pretekoch.
 
 
motorkari 04
Sprevádzanie cyklistov (© Jaroslav Maliňák, C-I.sk)
 

V poslednom období nastalo niekoľko medializovaných kolíznych situácií, kedy motorkár zrazil, zranil, ohrozil, prípadne obmedzil cyklistu v najdôležitejšej časti etapy. Takisto aj Peter Sagan mal veľkú kolíziu s motorkárom na Vuelte 2015, kedy musel z pretekov odstúpiť. Aj to bol ten okamih, keď sa na Slovensku vzniesla veľká vlna kritiky na prácu motorkárov počas cyklistických pretekov.
 

Práca motocyklistov počas pretekov

Všeobecne platí zásada, že pri cyklistických pretekoch druhej kategórie, kam patrí aj Okolo Slovenska, jazdia rozhodcovia bezprostredne pred pelotónom a tesne za pelotónom. Ich počet je okolo štyroch. Kolóna vozidiel presúvajúcich sa za pelotónom vyzerá nasledovne: vozidlo hlavného rozhodcu, vozidlo s lekárom, mechanické vozidlá podľa zoradenia cyklistov v priebežnom poradí označené poradovým číslom, tzv. "neutráli" (tí pomáhajú cyklistom pri únikoch bez ohľadu na tímovú príslušnosť a o ich nasadení a vyslaní k unikajúcej, resp. zaostávajúcej skupine rozhoduje hlavný rozhodca), novinári, ostatní účastníci pretekov, sanitka, dodávka zvaná "zberák" a vozidlo polície so šachovnicovým práporom, ktoré celé preteky uzatvára.
 

motorkari 10
Dôležité pokyny priamo z vozidla rozhodcu od Milana Dvorščíka (© J. Maliňák, C-I.sk)
 
 
Na pretekoch nájdete štyri druhy motorkárov, ktorí vykonávajú rôzne činnosti. Prvým sú rozhodcovia, ktorí sledujú cyklistov a dodržiavanie pravidiel pretekov. Spoznáte ich ľahko, pretože označenie "JURY" majú na veste a motorke. Druhým typom sú traťoví komisári, ktorí sa starajú o bezprostrednú bezpečnosť cyklistov a v krízových miestach ukazujú smer jazdy žltým práporom a píšťalkou. Patria medzi organizátorov pretekov, takže ich označenie na motorke je "O". Sú to nebezpečné úseky, spravidla pri stredových ostrovčekoch, prekážkach na ceste, prudkých zákrutách či zjazdoch, prípadne označujú náhlu prekážku na ceste. Často jazdia vopred, kde kontrolujú spomínané rizikové úseky a majú na sebe oranžové vesty.
 

motorkari 07
Usmerňovanie Petra Škriniara na križovatke (© Jaroslav Maliňák, C-I.sk)
 
 
Tretím typom sú policajti na motocykloch. Tí spomaľujú protiidúce vozidlá a spoločne s traťovými komisármi uzatvárajú križovatky. Ak ide o podujatie menšieho typu, ich úlohu preberajú traťoví komisári. Avšak na podujatí väčšieho typu, napr. pretekov UCI 2. kategórie, ich počet býva približne 7-13. V pretekoch World Tour aj tri či štyrikrát viac.
 
 
motorkari 03
Pred výjazdom (© Jaroslav Maliňák, C-I.sk)
 
 
Ako posledný typ, ktorý uvidíte na pretekoch, sú vodiči motocyklov pre fotografa alebo kameramana. Ich počet závisí od typu a záujmu médií o preteky, tiež od organizátorov, koľkým to umožní. U nás môžete vidieť iba jednu foto motorku, a to portálu Cycling-Info.sk, ale na populárnejších pretekoch v zahraničí je ich značné množstvo. Títo sú často tŕňom v oku rozhodcom, pretože bývajú v bezprostrednej blízkosti cyklistov, a tak ich práca je ako chôdzou na tenkom ľade.
 

motorkari 13
Z miesta fotografa (© Jaroslav Maliňák, C-I.sk)
 
 
Komunikácia a organizácia
 
Ako hlavný komunikačný prostriedok sa používajú vysielačky. Vhodné sú i interkomy na báze bluetooth spojenia, avšak tie používajú vyššie spomínaní kameramani kvôli komunikácií so spolujazdcom. Bluetooth interkomy sú pre iných nevhodné, pretože vzdialenosti medzi motorkármi sú progresívne, a tak neustále dochádza k prerušeniu spojenia.

Na bežných pretekoch existujú dva komunikačné kanály, "RadioTour" a kanál pre rozhodcov, komisárov a vedenie pretekov. Prvý kanál slúži ako informátor pre všetky tímy, lekárov a médiá. Druhý používajú spomínaní organizátori pre komunikáciu. Samostatné interné spojenie má ešte polícia, ktorá si komunikuje po svojej línií a informujú sa kontinuálne pri prejazde medzi teritóriami.

Počas pretekov neustále medzi sebou komunikujú rozhodcovia, traťoví komisári a hlavný riaditeľ Race director. Organizácia prác motocyklistov je síce vopred určená, avšak počas pretekov si úlohy často vymieňajú. Ako príklad uvediem situáciu, keď vás Race director pošle dopredu skontrolovať rizikové miesto alebo pridelí inú úlohu, ktorú treba nutne zastúpiť. Presne stanovenú úlohu majú motocyklisti-rozhodcovia (JURY), ktorí sa venujú iba dianiu v pelotóne.
 
 
motorkari 14
Motocykel traťového komisára (© Jaroslav Maliňák, C-I.sk)
 
 
Bezpečnosť a riziká

Bezpečnosť celých pretekov je prvoradá. Tak, ako nesmie byť ohrozený ich priebeh, bezpečnosť pretekára, tak i ostatných účastníkov cestnej premávky. Skĺbiť tieto všetky podmienky do jedného fungujúceho celku býva často obtiažne. Hlavným problémom je časté nerešpektovanie pokynov polície a organizátorov zo strany účastníkov cestnej premávky. Vodiči majú občas problém spomaliť, zastať pri krajnici a zostať tak na desať minút stáť, či naopak, urýchlene opustiť miesto na ktorom stoja. Ignorácia, šok či chaos zohráva istú úlohu a niektorí šoféri v tom momente nevedia čo robiť. Na druhú stranu treba uznať, že na našich cestách sa vodiči nestretávajú často s takouto udalosťou, ale čistá ignorácia pokynov nikoho neospravedlňuje.

Ďalším rizikom sú samotní cyklisti. Už len fakt, že ide pelotón s 50-150 účastníkmi je veľmi nebezpečný. Najkritickejší je moment, keď sa motocykel potrebuje dostať dopredu priamo cez pelotón. Tu je pre motorkára nutné poznať premýšľanie cyklistov. Nie nadarmo motorkári bývajú často i bývalí pretekári. Ak už je nutné ich predbehnúť, tak musíte odhadnúť správne miesto a okamih. Najvýhodnejší moment nastáva pri prejazde čo najširšou cestou, alebo v zákrutách, kedy si cyklisti vyberajú najkratšiu cestu a prechádzajú vnútorným polomerom zákruty. Vtedy nastáva ten správny okamih pre motorkára a balík predbieha po vonkajšom polomere zákruty. V momente, keď ste v strede pelotónu, vás v okamihu obkľúči niekoľko jazdcov, ktorým sa vyhýbať veľmi nechce. Je to paradox, ale i keď sa staráte o ich bezpečnosť, tak sú to práve oni, ktorí to občas sťažujú a nerešpektujú vaše pokyny. Prechádzanie cez skupiny nie je žiadnemu motorkárovi príjemné, ale vzniká na základe pokynov od vedenia, teda má zabezpečiť niektorý z nebezpečných úsekov pred pelotónom a podobne. Snaží sa počínať maximálne opatrne a pelotónom prechádza iba v momente, keď mu to dovolí hlavný rozhodca. Tiež netreba zabúdať na to, že nie všetky motorky sa cez pelotón presúvajú, prípadne iba minimálne. Zo skúseností cyklistov aj ľudí okolo cyklistiky vyplýva, že najagresívnejšími účastníkmi pretekov sú tímové autá, ktoré tiež niekedy prechádzajú pelotónom a cyklisti sa pohybujú medzi nimi. Pravou ale tiež je, že majú zvyčajne najviac skúseností.

 
klein constantia
Keď motorkár neposlúcha (© Jaroslav Maliňák, C-I.sk)
 
 
Čo dodať na záver? Organizovať presun toľkého množstva ľudí si vyžaduje istú dávku trpezlivosti, skúseností a vzájomného rešpektu všetkých zúčastnených. I keď v poslednom období sme v médiách mohli sledovať viacero konfliktov medzi cyklistami a motorkármi. Bola by škoda, ak by došlo k výrazným zmenám či obmedzeniam motocyklistov. Bez nich by totiž preteky stratili kúsok z toho čara a spomínanú "čiernu" robotu by nik iný ako motorkár nevedel zastúpiť. Bezpečnostné riziko pre účastníkov pretekov by sa rapídne zvýšilo.
 
 
motorkari 09
Partia z Visegrad 4 bicycle race (© Peter Kiripolský)
 
 
fotogaleria ikonkaSúvisiaca fotogaléria (© Jaroslav Maliňák, Peter Kiripolský)
 
autori: Peter Kiripolský a Pavol Podhradský. Pavol je tretí rok vodičom motorky, ktorá vozí nášho fotografa Jaroslava Maliňáka na pretekoch Okolo Slovenska, V4, Karpatských kuriérov a MSR a ČR.