V čase koronakrízy sa Slovenský zväz cyklistiky rozhodol ozvláštniť každodenný stereotyp športovcov, ktorí nemôžu súťažiť a mnohí ani plnohodnotne trénovať. Viacerí  kompetentní ľudia na jednotlivé oblasti zostavili štyri kvízy, ktoré určili rôznym skupinám členskej základne. Ich hlavným autorom je Martin Riška.
 
Nápad sme považovali za zaujímavý a požiadali o možnosť zverejnenia kvízov, aby si svoje cyklistické znalosti mohli preveriť aj fanúšikovia, alebo prípadne i športovci, ku ktorým sa náhodou táto iniciatíva nedostala.
 
Prvý kvíz je určený najmä deťom a je z pravidiel SZC o Slovenskom pohári v cestnej cyklistike. Tieto pravidlá sú až na malé detaily zhodné s pravidlami UCI. Druhý test je podobný, ale týka sa už priamo cestných pretekov UCI 2. kategórie. Platí, že preteky 1. kat, ProSeries a World Tour sú s nimi takmer v zhode. Iba v prípade peňažnej pokuty je suma vyššia. Je to najatraktívnejší kvíz pre fanúšikov cyklistiky. Tretí kvíz sa týka Slovenského pohára v dráhovej cyklistike. Záverčný test je prierezový, dotýka sa viacerých cyklistických odvetví a obsahuje množstvo výrokov, ktorých pravdivosť by mal človek pôsobiaci v cyklistike ovládať.
 
Veľa šťastia! Správne odpovede nájdete v spoločnom súbore pod posledným testom.
 
 

 

Slovenský pohár na ceste (pravidlá SZC) (pretekári, deti)
- môže byť správnych aj viacero odpovedí
 
 
1. Koľko minút pred štartom časovky jednotlivcov sa musím dostaviť na štart?
a. kedy chcem
b. najneskôr 5 minút pred štartom
c. najneskôr 15 minút pred štartom
d. najneskôr 10 minút pred štartom
 
2. Čo kontrolujú rozhodcovia na štarte časovky?
a. koľko mám vody vo fľaši
b. nastavenie bicykla a obmedzenie prevodov
c. umiestnenie a počet štartových čísel
d. výšku ponožiek/návlekov na tretry
 
3. Ako sa jazdia časovky jednotlivcov?
a. každý pretekár štartuje sám v pravidelných intervaloch, väčšinou minútových
b. kto skôr príde, ten skôr odštartuje
c. vyštartujem, počkám na svojho kolegu a potom ideme spolu do cieľa
d. pretekári nesmú spolupracovať a dodržujú 25 metrovú vzdialenosť, pri predbiehaní by mali byť 2 metre od seba
 
4. Čo všetko mám spraviť pred štartom pretekov jednotlivcov alebo kritéria?
a. podpísať sa do štartových hárkov
b. pripnúť si čísla na dres
c. pozdraviť rozhodcov
d. naštudovať si trať
 
5. Čo mám spraviť ako prvé po dojazde do cieľa v prípade, že som sa umiestnil do piateho miesta?
a. dostaviť sa na meranie prevodov v priestore cieľa
b. vyjazdiť sa po meste
c. ísť na zmrzlinu
d. porozprávať sa kolegami o priebehu pretekov
 
6. Ako sa bodujú okruhové preteky(kritériá) zaradené do SP?
a. každé kolo 1bod
b. prvé kolo 1bod, druhé kolo 2body, tretie kolo 3body a tak ďalej
c. každé tretie kolo 5, 3, 2, 1bod, prejazdy 1bod, záverečné kolo 10, 6, 4, 2body
d. každé tretie kolo 3, 2, 1bod, prejazdy 1bod, záverečné kolo 6, 4, 2body

7. Ako sa hodnotia kritériá zaradené do Slovenského pohára?
a. prvý v cieli vyhráva
b. súčtom bodov získaných počas kritéria
c. posledný v cieli vyhráva
d. rozhodcovia si vyberú najlepšieho pretekára

8. Ako najlepšie postupovať pri defekte počas kritéria?
a. zastavím a počkám na mechanické auto
b. prídem bezpečne do depa, vymením koleso a počkám neutrálne kolo na svoju skupinu
c. idem ďalej na defekte
d. kričím na trénera, aby dobehol ku mne a vymenil mi koleso

9. Ako najlepšie postupovať pri defekte počas pretekov jednotlivcov?
a. zastavím pri zastávke a počkám na autobus
b. zastavím a zavolám asistenčnú službu
c. idem ďalej na defekte
d. zdvihnem ruku, počkám na mechanické auto, zastavím vpravo a vymením koleso
 
10. Aké vybavenie je povinné na pretekoch SP CC?
a. reprezentačný dres
b. prilba
c. cestný bicykel
d. okuliare
 
 

 
 
Cestná cyklistika - pravidlá UCI 2. kategória
- vždy je správna jedna odpoveď
- sankcie sú uvedené vo švajčiarskych frankoch
 
 
1. Štart bez podpisu, nedodržanie poradia alebo času podpísania štartovacieho hárku, alebo tímovej prezentácie
a. diskvalifikácia
b. zamietnutie štartu
c. pokuta 50 a odpočítanie 5 bodov z rebríčka UCI
d. bez sankcie
 
2. Nevyhovujúce oblečenie počas povinností na pódiu
a. bez sankcie
b. pokuta 100,-
c. zamietnutie štartu
d. diskvalifikácia
 
3. Pretekár, ktorý nedokončil, alebo bol eliminovaný a prešiel cieľovou pásku s viditeľným štartovým číslom na drese alebo rámovým číslom
a. zaradenie do výsledkov
b. pokuta 200,-
c. diskvalifikácia
d. penalizácia 20 sekúnd
 
4. Opätovné prejdenie cieľovej čiary v smere pretekov s viditeľným štartovým číslom na drese alebo rámovým číslom
a. pokuta 50,-
b. diskvalifikácia
c. penalizácia 2ésekúnd
d. bez sankcie
 
5. Používanie bicykla, ktorý nie je v súlade s pravidlami
a. bez sankcie
b. pokuta 100,-
c. eliminácia alebo diskvalifikácia
d. pochvala
 
6. Identifikačné číslo (chrbtové alebo rámové číslo) chýba, nie je viditeľné, upravené, nesprávne umiestnené alebo nie je rozpoznateľné
a. 1 priestupok pokuta 50,- 2 priestupok pokuta 100,- 3 priestupok pokuta 200,-
b. bez sankcie
c. pokuta 100,-
d. eliminácia alebo diskvalifikácia
 
7. Nekompatibilná pláštenka (iný dizajn ako štandardný tímový dres alebo netransparentný materiál) alebo názov tímu nie je zobrazený na pláštenke
a. eliminácia
b. upozornenie
c. bez sankcie
d. pochvala
 
8. Odrážanie sa od vozidiel, motocyklov, pretekárov, pretekár tlačí iného pretekára; opakované alebo dlhé tlačenie od divákov na jednodňových pretekoch
a. bez sankcie
b. diskvalifikácia
c. pokuta 50,- za každý priestupok
d. upozornenie
 
9. Zakázaná pomoc medzi pretekármi počas pretekov na okruhoch alebo v cieľovom okruhu (pretekári nemajú rovnaký počet odjazdených okruhov) na jednodňových pretekoch
a. diskvalifikácia
b. pokuta 100,-, pre každého dotyčného pretekára a eliminácia alebo diskvalifikácia dotyčných pretekárov
c. bez sankcie
d. upozornenie
 
10. Ukrývanie sa za vozidlom, alebo využívanie vzduchového prúdu za vozidlom na jednodňových pretekoch
a. 1 priestupok pokuta 50,- 2 priestupok pokuta 100,-
b. pokuta 100,-
c. upozornenie
d. bez sankcie
 
11. Nedovolené občerstvenie na jednodňových pretekoch, počas prvých 30km
a. upozornenie
b. pokuta 200,-
c. pokuta 50,-
d. bez sankcie
 
12. Použitie chodníkov / chodníčkov, ciest alebo cyklistických chodníkov, ktoré netvoria súčasť trasy pretekov
a. bez sankcie
b. pokuta 50,- až 100,- a 5 bodov z UCI rebríčka
c. upozornenie
d. pokuta 200,-
 
13. Prechod cez priecestie, ktoré je zatvorené alebo je v procese zatvárania (blikajúce a / alebo zvukové upozornenia)
a. upozornenie
b. pokuta 200,-
c. pokuta 200,- a 10 bodov z UCI rebríčka a eliminácia alebo diskvalifikácia
d. diskvalifikácia
 
14. Útok, zastrašovanie, nadávky, vyhrážanie, inzultácie, nevhodné správanie (vrátane ťahania za dres alebo sedlo iného pretekára, úder helmou, kolenom, lakťom, ramenom, nohou alebo rukou atď.) ak je to neslušné alebo to ohrozuje ostatných, medzi pretekármi alebo smerovaný na pretekára
a. diskvalifikácia
b. upozornenie
c. pokuta 50,- až 500,- za priestupok a 10 až 25 bodov z UCI rebríčka
d. pokuta 100,- až 200,-
 
15. Jazda v závese (časovka jednotlivcov)
a. upozornenie
b. diskvalifikácia
c. pokuta 50,- za priestupok a časová penalizácia
d. bez sankcie
 
 
 
 
Slovenský pohár na dráhe (pravidlá SZC) (pretekári, deti)
- môže byť správnych aj viacero odpovedí
 
 
1. Koľko minút pred štartom disciplíny sa musím dostaviť na štart?
a. kedy chcem
b. najneskôr 5 minút po začatím disciplíny
c. najneskôr 15 minút pred štartom
d. najneskôr 10 minút pred štartom
 
2. Čo kontrolujú rozhodcovia na štarte ?
a. či mám rezervné kolesá
b. nastavenie bicykla a obmedzenie prevodov
c. umiestnenie a počet štartových čísel
d. výšku ponožiek/návlekov na tretry
 
3. Čo signalizuje zelená vlajka počas vylučovacích pretekov?
a. znamenie o neutralizáciu pretekov
b. znamenie o tom, že nedošlo k rozhodnutiu o vylúčení pretekára
c. znamenie o tom, že rozhodcovia nevedeli určiť pretekára, ktorého vylúčia
d. znamenie o napomínaní niektorého z pretekárov
 
4. Koľko bodov získa pretekár, ktorý dostihne hlavnú skupinu o jeden okruh v bodovacích pretekov ?
a. 4
b. 10
c. 20
d. nezíska žiadne body
 
5. Čo má urobiť pretekár dostihnutý o jeden okruh v discípline Scratch?
a. pokračovať ďalej v pretekaní
b. bezodkladne opustiť dráhu
c. pokúsiť sa získať okruh náskoku
d. počkať na pokyny trénera
 
6. Ako sa bodujú preteky Tempo zaradené do Omnia?
a. po 4 okruhoch každé kolo 1bod
b. po 4 okruhoch každé kolo 1bod, ak pretekár získa okruh náskoku získa  plus 4body
c. po 4 okruhoch každé kolo 1bod, ak pretekár získa okruh náskoku získa  plus 20bodov
d. po 4 okruhoch každé kolo 2 a 1bod, ak pretekár získa okruh náskoku získa  plus 20bodov
 
7. Ako sa hodnotia stíhacie preteky jednotlivcov ?
a. prvý pretekár v cieli  na základe času vyhráva
b. ak prvý pretekár dostihne druhého pretekára vyhráva
c. ako sa pretekári dohodnú, kto vyhráva
d. rozhodcovia si vyberú najlepšieho pretekára

8. Ako najlepšie postupovať pri defekte počas hromadných pretekov?
a. zastavím a počkám na náhradné koleso
b. prídem bezpečne do depa, vymením koleso a počkám na svoju skupinu
c. idem ďalej na defekte
d. kričím na trénera, aby dobehol ku mne a vymenil mi koleso

9. Najviac koľko pretekárov súčasne môže pretekať na velodróme?
a. 24 ak pretekajú na 250m dlhom velodróme a pretekajú v hromadných disciplínach
b. 2 ak štartujú v disciplíne na čas
c. 36 ak pretekajú na 333,33m dlhom velodróme a pretekajú v hromadných disciplínach
d. 18 dvojíc ak pretekajú na 250m dlhom velodróme
 
10. Aké vybavenie je povinné na pretekoch SP DC?
a. reprezentačný dres
b. prilba
c. dráhový bicykel
d. okuliare
 


 
 
Pravidlá SZC - prierezový test
- každý z okruhov obsahuje štyri výroky. Vyberte, ktorý je pravdivý
 
1. O konferencii SZC platí, že
• Je najvyšším orgánom SZC. (áno/nie)
• Je štatutárnym orgánom (vykonáva právne úkony) SZC. (áno/nie)
• Je disciplinárnym orgánom SZC. (áno/nie)
• Zvoláva sa minimálne raz ročne. (áno/nie)
 
2. O licencii vydanej SZC platí, že
• Je dokladom totožnosti. (áno/nie)
• Môže byť vydaná aj cudzincovi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. (áno/nie)
• Obsahuje UCI ID. (áno/nie)
• Obsahuje údaj o pohlaví jej držiteľa. (áno/nie)
 
3. O národnom rozhodcovi SZC platí, že
• Môže byť na medzinárodné preteky delegovaný UEC (Európskou cyklistickou konfederáciou) (áno/nie)
• Musí mať na pretekoch licenciu vydanú SZC alebo UCI. (áno/nie)
• Môže byť angažovaný do organizácie pretekov, na ktorých rozhoduje. (áno/nie)
• Po dovŕšení 70teho roku veku nemôže byť delegovaný na preteky zaradené do kalendára SZC. (áno/nie)
 
4. O prológu v cestnej cyklistike platí, že
• Jeho dĺžka môže byť maximálne 3 kilometre. (áno/nie)
• Je možné ho zaradiť iba do etapových pretekov. (áno/nie)
• Jeho výsledky sa započítavajú do celkovej klasifikácie. (áno/nie)
• Pretekári štartujú hromadne letmým štartom. (áno/nie)
 
5. O pretekoch jednotlivcov v cestnej cyklistike platí, že
• Pretekári musia počas pretekov nosiť dve chrbtové čísla. (áno/nie)
• Pretekári môžu bez hrozby sankcie prejsť aj cez zatvorené železničné priecestie. (áno/nie)
• Pri šprinte môže pretekár ľubovoľne meniť priamy smer jazdy, a to aj vtedy, ak by mohol ohroziť ostatných pretekárov. (áno/nie)
• Je dovolené, aby si pretekári rozdielnych tímov podávali medzi sebou svoje občerstvenie. (áno/nie)
 
6. O časovke jednotlivcov v cestnej cyklistike platí, že
• Poradie štartov určuje organizátor pretekov. (áno/nie)
• Ak je pretekár dostihnutý iným pretekárom, nesmie sa mu viezť v závetrí ani mu rozrážať vzduch. (áno/nie)
• Pretekári si smú navzájom pomáhať. (áno/nie)
• Sprievodné vozidlo musí jazdiť za pretekárom s odstupom najmenej 10 metrov. (áno/nie)
 
7. Medzi uznané nehody v dráhovej cyklistike patrí:
• Defekt. (áno/nie)
• Cúvanie. (áno/nie)
• Porucha dôležitej časti bicykla. (áno/nie)
• Opodstatnený pád. (áno/nie)
 
8. Medzi disciplíny (špeciality) v dráhovej cyklistike patrí:
• 100 metrov na čas. (áno/nie)
• Keirin. (áno/nie)
• Bodovacie preteky dvojíc. (áno/nie)
• Tandem. (áno/nie)
 
9. O disciplíne (špecialite) šprint v dráhovej cyklistike platí, že
• Sú to preteky medzi 2 až 4 pretekármi na 2 alebo 3 okruhy. (áno/nie)
• Pretekár smie útočiť a predbiehať zľava aj súpera, ktorý sa nachádza v šprintérskom území. (áno/nie)
• Pozícia na štarte sa určuje losovaním. (áno/nie)
• V každom kole je posledný pretekár vyradený z pretekov. (áno/nie)
 
10. Medzi disciplíny MTB XC (Cross-country) patrí:
• Four Cross (4X) (áno/nie)
• Enduro (END) (áno/nie)
• Cyclo-cross (CX) (áno/nie)
• Cross-country Olympic (XCO) (áno/nie)
 
11. O vybavení pretekárov v disciplíne MTB XC (Cross-country) platí, že:
• Používanie vysielačiek medzi pretekármi je povolené. (áno/nie)
• Pretekári môžu používať iba bicykel s kolesami rovnakého priemeru. (áno/nie)
• Pretekári môžu používať tradičné cestné riadidlá (barany). (áno/nie)
• Kamery na bicykloch nie sú povolené za žiadnych okolností. (áno/nie)
 
12. O občerstvovacej/technickej zóne (depe) v Cross-country Olympic (MTB XCO) platí, že:
• Mechanik v nej môže utekať vedľa jazdca. (áno/nie)
• Je v nej povolený fyzický kontakt medzi mechanikom/občerstvovačom a pretekárom. (áno/nie)
• Pretekár do nej môže vojsť iba jeden krát za celé preteky. (áno/nie)
• Musí byť vždy zriadená ako zdvojená občerstvovacia/technická zóna. (áno/nie)
 
13. O trati pre cyklokros platí, že:
• Nafukovacie oblúky, ktoré križujú trať sú zakázané. (áno/nie)
• Trať musí tvoriť uzatvorený okruh. (áno/nie)
• V štartovacej zóne môžu byť umiestnené prekážky. (áno/nie)
• Najmenej 90 % trate musí byť zjazdných na bicykli. (áno/nie)
 
14. O prekážkach na trati pre cyklokros platí, že:
• Na trati musí byť umiestnených minimálne sedem umelých prekážok. (áno/nie)
• Celková dĺžka všetkých prekážok nesmie prekročiť 10 % trate. (áno/nie)
• Zjazd dole schodmi je povolený. (áno/nie)
• Umelé pieskové úseky trate sú zakázané. (áno/nie)

15. O pretekoch v cyklokrose platí, že:
• Pretekári musia štartovať s jednou nohou na zemi. (áno/nie)
• Pre kategóriu Muži Elite je ideálna dĺžka pretekov 120 minút. (áno/nie)
• Použitie rádiového spojenia medzi pretekármi je povolené v kategóriách Muži Elite a Ženy Elite. (áno/nie)
• Posledný okruh pretekov musí byť oznamovaný zvonením. (áno/nie)