Dresy lídrov pretekov
giro 1   giro 2   giro 3   giro 4
celková klasifikácia   bodovacia súťaž   vrchárska súťaž   súťaž do 25 rokov
maglia rosa   maglia ciclamino   maglia azzurra   maglia bianca
 
 
Ružový dres: Najprestížnejší ružový dres nosí líder celkovej klasifikácie na základe súčtu dosiahnutých časov zo všetkých etáp. V prípade rovnosti času rozhoduje najprv čas v individuálnej časovke. Potom rozhodujú umiestnenia v jednotlivých etapách. Ak naďalej trvá rovnosť, no tak sa víťaz určuje podľa umiestnenia v poslednej etape. Víťaz súťaže o ružový dres sa stáva celkovým víťazom pretekov.  

Cyklamenový dres (predtým červený): Cyklamenový dres patrí lídrovi individuálnej bodovacej klasifikácie. Víťaz bodovacej klasifikácie musí dokončiť Giro d'Italia, respektíve každý jazdec pri odstúpení z Gira vypadáva zo súťaže o cyklamenový dres. Body sa získavajú v každej etape na priebežných šprintérskych prémiách a za umiestnenie v cieli. Body do bodovacej súťaže bude obsahovať iba prvá rýchlostná prémia. 
 
V rovinatých etapách, ktorých je aj viacej, sa bojuje o viacej bodov, takže sa súťaž označuje aj ako šprintérska. Isteže, body sa udeľujú v menšej miere aj v horských etapách a individuálnej časovke. Pri rovnakom umiestnení v časovke si cyklisti rozdelia body, ktoré sa im následne zaokrúhlia nahor. Pri rovnosti bodov rozhoduje počet víťazstiev v etapách, potom víťazstvá v priebežných šprintérskych prémiách a na koniec umiestnenie v celkovej klasifikácii.

Bodovanie v jednotlivých etapách je nasledovné:
- pre rovinaté a zvlnené etapy: 50-35-25-18-14-11-10-8-7-6-5-4-3-2-1
- pre kopcovité etapy: 25-18-12-8-6-5-4-3-2-1
- pre horské etapy: 15-12-9-7-6-5-4-3-2-1
- pre individuálnu časovku: 15-12-9-7-6-5-4-3-2-1
 
- šprintérske prémie v rovinatej etape: 20-12-8-6-4-3-2-1
- šprintérske prémie v kopcovitej etape: 10-6-3-2-1
- šprintérske prémie v horskej etape: 8-4-1
 
rovinaté etapy: 3., 4., 5., 10., 11., 18.
kopcovitá etapy: 2., 6., 7., 8., 12.,
horské etapy: 13., 14., 15., 16., 17., 19., 20.
individuálna časovka: 1., 9., 21.


Modrý dres:
Modrý dres patrí lídrovi vrchárskej súťaže. Body sa získavajú na jednotlivých horských prémiách podľa kategórie kopca. Víťaz vrchárskej súťaže musí dokončiť preteky. V prípade rovnosti bodov rozhodujú víťazstvá v najvyššej kategórii výstupov, potom v prvej kategórii, v druhej atď. Ak sú misky váh stále vyrovnané, o víťazovi rozhodne umiestnenie v celkovej klasifikácii. Najviac bodov sa teda dá získať pri výstupoch kategórie HC, pretože cieľové výstupy HC sú bodované dokonca dvojnásobne.
 
Bodovanie za jednotlivé horské prémie je nasledovné:
- Cima Coppi (Passo Gavia): 50-30-20-14-10-6-4-2-1
- 1. kategória: 40-18-12-9-6-4-2-1
- 2. kategória: 15-8-6-4-2-1
- 3. kategória: 9-4-2-1
- 4. kategória: 3-2-1


Biely dres: Svoju hodnotu má aj biely dres, ktorý je určený najlepšiemu jazdcovi v celkovej klasifikácii, ktorý sa narodil po 1. januári 1992. Je to teda súťaž o najlepšieho mladíka do 25 rokov. Fanúšikovia cyklistiky sa aspoň môžu porozhliadnuť po nových talentoch.


Ostatné súťaže: Existujú ďalšie súťaže, v ktorých však najlepšieho nemôžeme identifikovať vďaka špeciálnemu dresu.

Súťaž tímov: Najlepší sa určuje súčtom časov etáp troch najlepších jazdcov z tímu zo všetkých etáp. Pri rovnosti o lepšom tíme rozhoduje počet víťazstiev v etapách, ďalej počet druhých miest, tretích miest atď. Ak sa nerozhodne, tak lepšieho určí jazdec, ktorý sa nachádza vyššie v celkovej klasifikácii. Tím, ktorý v podujatí pokračuje s menej ako troma jazdcami, zo súťaže automaticky vypadáva.

Najbojovnejší jazdec: Najbojovnejšieho alebo, ak chcete, najagresívnejšieho jazdca vyhlasujú organizátori po každej etape. Vyberá sa z jazdcov v únikoch, ktorí preukazujú najviac usilovnosti a dobrých športových vlastností. Víťaz súťaže nosí v jednej nasledujúcej etape červenú náprsenku. Okrem toho na konci vyberie komisia najaktívnejšieho cyklistu celých pretekov.

 
BONIFIKÁCIE
- počas podujatia (okrem časoviek) budú udeľované časové bonifikácie
- v cieli 10-6-4 sekundy
- len druhá rýchlostná prémia v poradí 3-2-1 sekunda
 

BODY DO REBRÍČKA UCI

- za konečné poradie:
850-680-575-460-380-320-260-220-180-140-120-100-85-atď.
- za etapové umiestnenie: 100-40-20-12-4


FINANČNÉ ODMENY
- za umiestnenie v etape: 11 010 € - 5 508 € - 2 753 € atď. (odmeny pre top 20)
- za konečné umiestnenie: 115 668 € - 58 412 € - 28 801 € atď.
- odmeny aj pre najlepších vo všetkých ostatných klasifikáciách / súťažiach
(víťazi cyklamenový 10 000 € a modrý dres 5 000 €, biely dres 10 00 €, tímová súťaž 5 000 €)
- spolu odmeny: 1 500 010 €