• Výrazné zníženie cien starších modelov
  • Bahrain-Merida Pro Cycling Team
  • Merida Slovakia
  • Big.Seven & Big.Nine
  • Rotor
  • Scultura Disc
slovshore 18 banner

| Veronika Grežďová | Magazín C-I.sk | 1

Rok 2018 máme za sebou a ostáva nám už iba v spomienkach. My sme sa rozhodli pripomenúť si ho ešte prostredníctvom fotografií, ktoré pribudli do nášho archívu a boli z rôznych...

560x200 ekoi
janom 2018