Obchodné podmienky sekcie Podporte nás na portáli Cycling-Info.sk
 
 
1 Základné ustanovenia
 
Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami pri uzatvorení kúpnej zmluvy medzi predávajúcim Cycling-Info Media, s.r.o.,  IČO: 43961568 (ďalej iba predávajúci) a kupujúcim. Predmetom zmluvy je kúpa a predaj tovaru na webovej stránke predávajúceho http://www.cycling-info.sk s cieľom podporiť toto online periodikum.
 
1.1 Obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Súčasťou zmluvy sú obchodné a reklamačné podmienky platné v deň uzatvorenia zmluvy.
 
1.2 Obchodné podmienky sa riadia platnými zákonmi SR.
 
 
2 Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy - objednávanie tovaru
 
2.1 Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávku - zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného formulára na internetovej stránke predávajúceho, alebo emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.."> Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Odoslaním objednávky na stránke predávajúceho kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami predávajúceho, povinnosťou platby a cenou.
 
2.2 Po odoslaní objednávky kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu potvrdzujúci email o prijatí objednávky.
 
2.3 Predávajúci informuje kupujúceho o stave objednávky emailom.
 
 
3 Povinnosti predávajúceho
 
3.1 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar druhu a množstva uvedenej v objednávke v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Predávajúci sa tiež zaväzuje dodať platný daňový doklad - faktúru - v elektronickej forme emailom po vybavení objednávky, ktorá je spolu s tovarom následne zaslaná na adresu kupujúceho aj v klasickej forme.
 
3.2 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou či nesprávnou adresou, ktorú zadal kupujúci.
 
3.3 V prípade ak objednaný tovar nie je dostupný podľa údajov uvedených na stránke, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tejto skutočnosti. Kupujúci je na základe tejto skutočnosti oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne na základe dohody s predávajúcim upraviť objednávku.
 
 
4 Povinnosti kupujúceho
 
4.1 Kupujúci sa zaväzuje:
- Pravdivo a správne vyplniť objednávkový formulár na stránke predajcu.
- Objednaný tovar prevziať, skontrolovať a v prípade akýchkoľvek problémov kontaktovať a predávajúceho o zistených nedostatkoch.
- Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky a zaplatiť cenu za doručenie tovaru.
 
4.2 V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
 
4.3 Kupujúci akceptuje daňový doklad - faktúru, ktorá mu bude doručená spolu s tovarom a jej elektronická podoba vopred emailom.
 
 
5 Cena tovaru
 
5.1 Ceny uvedené v internetovom obchode sú konečné. Predajca nie je platcom DPH. Pri objednaní tovaru platí vždy cena, ktorá bola uvedená na stránke v momente vykonania objednávky.
 
5.2 Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné podľa rozmerov a váhy zásielky, zvyčajne od dvoch do štyroch eur.
 
 
6 Ochrana súkromia a osobných údajov
 
Pre prijatie objednávky potrebuje predajca od kupujúceho kontaktné údaje vo forme mena a emailovej adresy. Na vystavenie faktúry potrebuje meno a adresu. V prípade ak ide o právnickú osobu potrebuje obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ a kontaktnú osobu, ktorej bude doručený tovar. Osobné údaje uchovávame aj po realizácii objednávky pre potreby prípadného riešenia reklamácií.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval jeho osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pri realizácii nákupu. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.