Náš eshop

web navigacia bannery bicykleweb navigacia bannery dresyweb navigacia bannery kratasyweb navigacia bannery prilbyweb navigacia bannery tretryweb navigacia bannery komponenty

Predstavujeme úlohy CTM aj základ v kvalifikovaných tréneroch a podujatiach

5.11.2018, 23:00 | Naša mládež (CTM) | Lukáš Timko
Minulý týždeň ste u nás čítali úvod k seriálu o mládežníckej cyklistike na Slovensku. Dozvedeli ste sa základné informácie o počtoch detí v kluboch i dotačnú schému Slovenského zväzu cyklistiky, ktorý v roku 2018 kluby priamo podporil sumou 652 261 eur. V tomto článku sa bližšie pozrieme na úlohy Centier talentovanej mládeže a slovo dáme prezidentovi SZC Petrovi Privarovi aj metodikovi CTM Michalovi Rohoňovi.
 
Na to, aby sme mali u nás pretekárov, musia systematicky trénovať pod kvalifikovanými trénermi a zúčastňovať sa pretekov, ktoré musí niekto zorganizovať. Starať sa majú o to najmä Centrá talentovanej mládeže, ktoré majú najväčšiu dotáciu od SZC a zároveň aj najlepšie výsledky na poli slovenských klubov, takže môžu logicky zabojovať aj o podporu sponzorov - súkromných i svojich samospráv. Viete, že týchto centier je pätnásť a ak máte záujem prihlásiť svoju ratolesť do jedného z nich, alebo nemáte dostatočný prehľad o týchto kluboch, môžete si opäť prezrieť ich mapu, ktorú sme pripravili.
 
 
infografika centra mladeze 560px
Centrá talentovanej mládeže a súhrn dotácií (© infografika Cycling-Info.sk)
 
 
V minulosti bolo iba päť tradičných CTM - Žilina, Trenčín, Dubnica, Žiar a Podbrezová. Ešte v roku 2013 ich bolo iba šesť, no potom prišiel boom až na súčasných pätnásť. Okrem toho fungujú aj dve BMX centrá - v Bratislave a Liptovskom Mikuláši. Toto odvetvie je dôležitejšie, než sa na prvý pohľad zdá, pretože je aj súčasťou OH. A osemnástym subjektom poberajúcim dotáciu na mládež je Talenty trial, ktoré združuje cyklotrialove kluby so sumou podpory 9100 eur pre šestnásť vybraných detí, ako nám napísal predseda komisie trial Štefan Pčola.
 
Výrazne sa zvyšoval aj dotačný rozpočet. V roku 2014 bola podpora iba na hranici 130-tisíc eur pre desať klubov, tento rok viete, že dostalo osemnásť subjektov 306-tisíc. Netreba zabúdať, že mimo tohto kľúča CTM sú ďalšie formy podpory a najmä tá "na hlavu" vyplyvajúca z nového zákona o športe, kde každé dieťa v akomkoľvek klube dostalo 454 eur a taká CyS Akadémia cez 26-tisíc eur.
 
 
ctm dotacia graf 2018 2014
 
 
Masívne rozšírenie počtu CTM vysvetľuje Peter Privara: "Povedali sme si, že našou základnou úlohou je razantne zvýšiť množstvo dotácií klubom a zvýšiť aj ich počet. Niekto nadáva, že ideme po kvantite a načo pätnásť CTM, že niektoré deti sú slabé. Ale veď predsa nemôžeme iba hľadieť na tradíciu a nechať západné alebo východné Slovensko napospas osudu. Jednoznačne musíme mať čo najviac klubov, kde sa môžu deti hlásiť a pracovať na sebe. Vzdialenosť klubu od domova jednoznačne zaváži pri rozhodovaní sa pre daný šport. A čo sa týka toho, že slabé/neslabé dieťa. Nemôžete 10/12-ročné dieťa dopredu odsúdiť, že na to nemá. Na začiatku sa nemusí javiť. Ale kedykoľvek sa to v ňom môže zlomiť. Prídu vydarené preteky, impulz z rodiny, čokoľvek, a chytí ho to na sto percent. Rovnako nezabúdajme, že máme v cyklistike množstvo odvetví a ak je niekto slabý na ceste, môže vyniknúť inde." Ako ste čítali v našom februárovom rozhovore, výrazné zvýšenie objemu financií zo strany štátu nemá za následok iba Saganova popularita a výsledky, podľa odhadov vedenia zväzu by mal zväz bez Sagana dotáciu nižšiu iba o 15 až 20 percent. Rozsiahly rozhovor si môžete pripomenúť tu.
 
 
scz 4
Peter Privara v sídle SZC (© Aeternus photography: Tomáš Schiller, pre C-I.sk)
 
 
Základom sú kvalifikovaní tréneri, ktorí reflektujú súčasné trendy
 
V smernici SZC sa píše: "Hlavným poslaním CTM je zabezpečiť športovo talentovanej mládeži komplexný osobnostný rast (výkonnostný, mentálny, spoločenský, ...). Tento cieľ môže dosiahnuť len kvalitný systém využívajúci najmodernejšie poznatky z oblasti športovej teórie aj praxe, ktorého súčasťou sú kvalifikovaní športoví odborníci a je dostatočne a transparentne financovaný zo strany štátu." V praxi to znamená, že funkciu trénerov môžu vykonávať iba ľudia s príslušnou trénerskou licenciou. Tých v súčasnosti školí tím Martina Belása z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Zároveň je predsedom Trénersko-metodickej komisie SZC a ako už viete, je aj hlavným trénerom CTM-ky Kaktus Bike Team Bratislava.
 
"Keď som prišiel na zväz, dozvedel som sa, že sa jedenásť rokov nerobili školenia trénerov. Až ma to zamrazilo. V praxi to znamená, že máme šesťdesiatnikov, pár päťdesiatnikov, ale potom nám chýba generácia športových odborníkov, ktorí ešte nedávno jazdili a snažia sa čo najviac reflektovať aj súčasné tréningové metódy prípravy detí. Aby ich vedeli správne motivovať a boli im aj vzormi. My sa snažíme teraz riešiť seminár trénerov, kde by sme chceli mať aj výživového poradcu a mentálneho kouča, ktorí trénerom majú čo-to vysvetľovať. Samozrejme, stále je najväčším problémom dobre zaplatiť trénerov, aby sa mohli deťom čo najlepšie venovať. Zväz ale nemá na to, aby mohol platiť klubových trénerov, to predsa ani v iných športoch takto nefunguje. Ako som vravel, snažíme sa na ministerstve boxovať čo najviac peňazí, aby sme ich mohli prerozdeliť klubom, ale to, samozrejme, nestačí," zhrnul nám problematiku trénerov prezident SZC Peter Privara.
 
V súčasnosti sa tréneri majú možnosť školiť dvakrát ročne od trénerského stupňa jeden po päť. Ak sa ale nenájde dostatočný počet ľudí, FTVŠ školenie neotvorí. V súčasnosti sa o tú špeciálnu cyklistickú časť prednášok stará štvorica Martin Belás, Martin Bodiš, Michal Rohoň a Adam Szabó, ktorí majú ten najvyšší stupeň. "Podľa nášho názoru by sa tréneri mali čo najčastejšie stretávať a posúvať si svoje poznatky, no súčasný systém k tomu nenúti. Rovnako máme ešte v pamäti seminár, kde prišli aj starší tréneri a niektorí nám dali pocítiť, že čo im my mladí chceme povedať, veď oni tu predsa niekoho vychovali, my nie. Neviem však, či sa takto niekam posunieme, pretože som presvedčený o tom, že náš šport sa veľmi rýchlo vyvíja. Napríklad k aerodynamike je kvantum nových poznatkov a máme predsa veľké problémy s časovkami. Mohol by som rozprávať ďalej a ďalej... Skrátka my nežiadame nikoho, aby vo svojom klube robil to, čo mu povieme. My chceme záujemcom predostrieť informácie, ktoré sme nadubudli a každý si z nich predsa môže vziať, čo chce," povedal nám o tejto problematike Michal Rohoň.
 
 
belas 18 sme panik ivan
Martin Belás (© Ivan Pánik / SME)
 
 
Prerozdelenie financií a Trénersko-metodická komisia SZC
 
Financovanie a hodnotenie kvality/výsledkov jednotlivých CTM vysvetľuje smernica na štyroch stranách, pokúsime sa vyňať to najdôležitejšie. Všetky centrá dostávajú jednotnú finančnú podporu vypočítanú z 30 % z celkovej dotácie na CTM a 70 % je prerozdelených podľa dosiahnutej výkonnosti. Každá CTM na konci sezóny získava určitý počet bodov. Počítajú sa maximálne dvanástim pretekárom, a to deviatim chlapcom a trom dievčatám. Sú z podujatí Slovenských pohárov na ceste, dráhe, MTB XC a cyklokrose. No a tiež sa počítajú z vrcholných podujatí MSJ, MEJ, MSK, MEK a EYOF. Ako presne môžete vidieť v smernici. Rovnako body získavajú CTM-ky aj za organizáciu pretekov. Zaujímavosťou je, že klub dostane body aj za pretekára, ktorý ako prvoročák reprezentoval SR už ako U23, teda v praxi to znamená, že pekné bonusové body si teraz pripíše CyS Akadémia za Štočka.
 
Celé tieto pravidlá CTM určuje a tiež vyhodnocuje osemčlenná Trénersko-metodická komisia SZC pod vedením spomínaného Martina Belása. Okrem neho sú tam Martin Bodiš ako tréner z horskej cyklistiky, koordinátor MTB XC reprezentácie Róbert Glajza, dlhoročný reprezentačný tréner mládeže Vladimír Hnáth, tréner a diagnostik Juraj Karas, metodik CTM Michal Rohoň, držiteľ najvyššej licencie UCI a športový riaditeľ maďarského Pannonu Adam Szabó, no a tiež dlhoročný dráhový funkcionár Juraj Zeman.
 
Dôležitým človekom v tomto procese je Michal Rohoň, ktorý okrem reprezentačného trénera dráhovej cyklistiky a správcu vozového parku SZC pôsobí aj v úlohe metodika a športového riaditeľa CTM. "Okrem celoročnej komunikácie s CTMkami s rôznymi technickými či byrokratickými záležitosťami mám na starosti hlavne vyhodnotenie dát od trénerov aj rozhodcov a zostavenie rebríčka CTMiek pre výpočet dotácie. Je to teda hra s číslami. Musím krok po kroku podľa smernice všetko zostaviť," vraví Michal. "Ešte by som spomenul, že čo sa týka pravidelného sumára roka o objemových ukazovateľoch a celkovo práce v danom klube, najlepšie zhodnotenia nám posielajú František Sitora zo Žiaru a Monika Kadlecová z Dohnian, chcel by som ich pochváliť."
 
 
rohon 18 strmiska szc fb
Michal Rohoň s cyklistom Andrejom Strmiskom na dráhe (© Facebook SZC)
 
 
Deti musia čo najviac pretekať, na ceste však podujatí pribúda málo
 
S kvalitou CTM idú ruka v ruke aj domáce podujatia a ako sme uviedli vyššie, kluby môžu získať body (a za ne potom financie) aj za organizáciu podujatí. Mnohé ich ale nerobia. Preteky pre mladých na ceste sa dlhodobo snažia tvoriť hlavne Žiarčania, Trenčania, Dubničania, Trnavčania, ale množstvo CTMiek to nerobí. Zaujímavé je, že suverénne najbohatšia CTM v Žiline tento rok organizovala iba jediné kritérium. Aký je postoj metodika CTM? "Na to sú rôzne názory. Ja si myslím, že tento motivačný kľúč v smernici neuspel a akosi nemotivoval kluby, preto to podľa môjho názoru stratilo zmysel. Ak sa niektoré kluby necítia na organizáciu pretekov - je s tým veľa starostí a je to náročné - no sú iné kluby a organizácie radšej v tejto úlohe, fajn. Ja by som šiel cestou ako sa už začína raziť postupne v odvetviach, že napríklad tento rok mala komisia cestnej cyklistiky k dispozícii desaťtisíc eur na podujatia a tie rozdelila medzi jednotlivé preteky. Treba sa snažiť toto navyšovať a lákať všetkých možných organizátorov, nie len tých, ktorí robia s mládežou," povedal nám Rohoň.
 
Tento rok mali mladí k dispozícii 26 pretekárskych dní na ceste v rámci Slovenského pohára. Treba však povedať, že niektoré preteky boli iba pre juniorov, takže reálne to bolo o čosi menej. Sú tiež rôzne názory na to, či je to dostatočné alebo nie, pretože podujatí v kalendári SZC neustále pribúda a naprieč odvetviami ich už tento rok bolo 173. Väčšina mala aj kategórie pre mládež, takže deti mohli skúsiť viacero odvetví a aj takto napredovať. No faktom je, že v cestnej cyklistike veľa podujatí nepribudlo, v porovnaní s rokom 2011 je to takmer rovnaké. Určite by sa nám zišlo viac etapových podujatí. Tie tento rok organizovali iba CK Olympik Trnava a ŠKC Dubnica, a to trojetapové preteky. Časovka družstiev sa vytratila. Ďalšou otázkou je kvalita nášho pohára, tejto problematike sa budeme venovať v nasledujúcich týždňoch pri rozhovoroch s kompetentnými.
 
 
sp na ceste 18 start melicher
Slovenský pohár na ceste (© Ján Melicher, jmphoto.sk)
 
 
Pozitívom je, že počet štartujúcich sa z roka na rok zvyšuje. Mnoho sezón sú prvé preteky s hromadným štartom v Suchej nad Parnou. V roku 2011 na nich štartovalo 12 mladších žiakov a žiačiek, 21 starších, 29 kadetov/tiek a 25 juniorov. Spolu teda 87 detí. Tento rok sa na rovnakých pretekoch predstavilo 36 mladších žiakov, 52 starších žiakov, 30 žiačiek, 22 kadetiek, 60 kadetov, 5 junioriek a 44 juniorov. Spolu 249 detí. Samozrejme, vtedy a najmä teraz bolo zhruba 20-25 % pretekárov zo zahraničia.
 
Podľa Rohoňa sa bude smernica CTM pre budúci rok meniť a momentálne prechádza schvaľovacím procesom. S najväčšou pravdepodobnosťou v decembri na konci nášho seriálu si predstavíme aj zmeny, ktoré nastanú. Zjednodušene povedané, kompetentní nie sú spokojní s kvalitou juniorskej a U23 reprezentácie, pri dotácii by sa preto mali ešte viac zohľadňovať výsledky. Po akomsi dovŕšení kvantity na pätnásť CTM sa má ísť po väčšej kvalite.
 
 
Po prvých dvoch príspevkoch, ktoré mali predstaviť schému našej mládežníckej cyklistiky, dáme v budúcotýždňovej časti seriálu priestor jednej z klasických väčších CTMiek a o dva týždne bude nasledovať rozhovor so šéfom novej menšej. Budeme sa ich pýtať na fungovanie, problémy, ktoré majú. Ako robia nábory detí, čo si myslia o rôznych témach a tieto poznatky budeme zbierať pre nasledujúce časti seriálu.
 
 

Diskusia

Diskusia neobsahuje príspevky.
 
Náš eshop