Pravidlá Tour de France 2024

Dresy lídrov pretekov
tdf2020 banner update tdf2020 banner update tdf2020 banner update tdf2020 banner update
celková klasifikácia bodovacia súťaž vrchárska súťaž súťaž do 25 rokov
maillot jaune maillot vert maillot á pois maillot blanc
 
Žltý dres: Najprestížnejší žltý dres nosí líder celkovej klasifikácie na základe súčtu dosiahnutých časov zo všetkých etáp. V prípade rovnosti času rozhoduje najprv čas v individuálnej časovke. Potom rozhodujú umiestnenia v jednotlivých etapách. Ak naďalej trvá rovnosť, no tak sa víťaz určuje podľa umiestnenia v poslednej etape. Víťaz súťaže o žltý dres sa stáva celkovým víťazom Tour de France.

Zelený dres: Zelený dres patrí lídrovi individuálnej bodovacej klasifikácie. Víťaz bodovacej klasifikácie musí dokončiť Tour de France, respektíve každý jazdec pri odstúpení z TdF vypadáva zo súťaže o zelený dres. Body sa získavajú v každej etape na priebežných šprintérskych prémiách a za umiestnenie v cieli. V rovinatých etapách, ktorých je aj viacej, sa bojuje o viacej bodov, takže sa súťaž označuje aj ako šprintérska. Isteže, body sa udeľujú v menšej miere aj v horských etapách a individuálnej časovke. Pri rovnakom umiestnení v časovke si cyklisti rozdelia body, ktoré sa im následne zaokrúhlia nahor. Od roku 2011 platia pozmenené pravidlá, keď sa jazdcom môžu aj odpočítať body za porušenie pravidiel. Niektorí cyklisti preto môžu skončiť v mínusových hodnotách. Pri rovnosti bodov rozhoduje počet víťazstiev v etapách, potom víťazstvá v priebežných šprintérskych prémiách a na koniec umiestnenie v celkovej klasifikácii.

Bodovanie v jednotlivých etapách je nasledovné:
- pre rovinaté a zvlnené etapy: 50-30-20-18-16-14-12-10-8-7-6-5-4-3-2
- pre kopcovité etapy: 30-25-22-19-17-15-13-11-9-7-6-5-4-3-2
- pre horské etapy: 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
- pre individuálnu časovku: 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
- šprintérske prémie: 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
 
rovinaté a zvlnené etapy: 3., 5., 6., 8., 10., 12., 13., 16.
kopcovité etapy: 1., 2., 9., 18.
horské etapy: 4., 11., 14., 15., 17., 19., 20.
individuálne časovky: 7., 21.


Bodkovaný dres: Biely dres s červenými bodkami patrí lídrovi vrchárskej súťaže. Body sa získavajú na jednotlivých horských prémiách podľa kategórie kopca. Víťaz vrchárskej súťaže musí dokončiť Tour de France. V prípade rovnosti bodov rozhodujú víťazstvá v najvyššej kategórii výstupov, potom v prvej kategórii, v druhej atď. Ak sú misky váh stále vyrovnané, o bodkovanom víťazovi rozhodne umiestnenie v celkovej klasifikácii. Najviac bodov sa teda dá získať pri výstupoch kategórie HC, cieľové výstupy nie sú bodované dvojnásobne. Na kopcoch HC kategórie vo vysokej nadmorskej výške, ani na tých cieľových, sa už od ročníka 2022 dvojnásobný počet bodov neudeľuje. V roku 2024 je výnimkou iba v 19. etape Cime de la Bonette ako stúpanie v najvyššej výške ročníka. Tu sa udelia dvojnásobné body.
Bodovanie za jednotlivé horské prémie je nasledovné:
- HC: 20-15-12-10-8-6-4-2
- 1. kategória: 10-8-6-4-2-1
- 2. kategória: 5-3-2-1
- 3. kategória: 2-1
- 4. kategória: 1 bod


Biely dres: Svoju hodnotu má aj biely dres, ktorý je určený najlepšiemu jazdcovi v celkovej klasifikácii, ktorý sa narodil po 1. januári 1999. Je to teda súťaž o najlepšieho mladíka do 25 rokov. Fanúšikovia cyklistiky sa aspoň môžu porozhliadnuť po nových talentoch.


Ostatné súťaže: Existujú ďalšie súťaže, v ktorých však najlepšieho nemôžeme identifikovať vďaka špeciálnemu dresu.

Súťaž tímov: Najlepší sa určuje súčtom časov etáp troch najlepších jazdcov z tímu zo všetkých etáp. Z tímovej časovky sa nezapočítava čas jednotlivcov, ale čas piateho najlepšieho z každého tímu. Pri rovnosti o lepšom tíme rozhoduje počet víťazstiev v etapách, ďalej počet druhých miest, tretích miest atď. Ak sa nerozhodne, tak lepšieho určí jazdec, ktorý sa nachádza vyššie v celkovej klasifikácii. Tím, ktorý v podujatí pokračuje s menej ako troma jazdcami, zo súťaže automaticky vypadáva.

Najbojovnejší jazdec: Najbojovnejšieho alebo, ak chcete, najagresívnejšieho jazdca vyhlasujú organizátori po každej etape. Vyberá sa z jazdcov v únikoch, ktorí preukazujú najviac usilovnosti a dobrých športových vlastností. Víťaz súťaže nosí v jednej nasledujúcej etape červenú náprsenku. Okrem toho na konci vyberie komisia najaktívnejšieho cyklistu celej Tour de France.
 
BONIFIKÁCIE
- počas celej Tour de France (okrem ITT) sú udeľované časové bonifikácie v cieli, a to 10-6-4 sekundy.
- existuje aj špeciálna bonusová prémia, kde sa získavajú bonifikácie. Sú na vrchole posledného kopca v etapách č. 2., 4., 11. a 17. Bonusové sekundy dostávajú prví traja jazdci 8-5-2.

BODY DO REBRÍČKA UCI
- za konečné poradie:
1300-1040-880-750-620-520-425-360-295-230-190-165-140-110-100... pre 60 pretekárov
- za etapové umiestnenie: 210-150-110-90-70-55-45-40-35-30-25-20-15-10-5 pre 15 pretekárov
- za umiestnenie v bodovacej a vrchárskej súťaži: 210-150-110


FINANČNÉ ODMENY
- za umiestnenie v etape: 11 000 € - 5 500 € - 2 800 € atď. (odmeny pre Top 20)
- za konečné umiestnenie: 500 000 € - 200 000 € - 100 000 € atď.
- 1000 € pre každého, kto dokončí podujatie
- odmeny aj pre najlepších vo všetkých ostatných klasifikáciách / súťažiach
(víťazi zelený a bodkovaný dres 25 000 €, biely a aktivita 20 000 €, tímová súťaž 50 000 €)
- spolu odmeny: 2 573 202 €
 
Náš eshop