- veľkými písmenami (verzálkami) aj s národnými vlajkami sú označené tímy World Tour a profesionálne kontinentálne celky.