Základné pravidlá Vuelta a Espaňa 2020

DRESY LÍDROV

Červený dres: Najprestížnejší červený dres nosí líder celkovej klasifikácie na základe súčtu dosiahnutých časov zo všetkých etáp. V prípade rovnosti času rozhoduje najprv čas v individuálnej časovke. Potom rozhodujú umiestnenia v jednotlivých etapách. Ak naďalej trvá rovnosť, no tak sa víťaz určuje podľa umiestnenia v poslednej etape. Víťaz súťaže o červený dres sa stáva celkovým víťazom Vuelty.

Bonifikácie:
- v cieli etáp: 10-6-4 sekundy
- na prémiách: 3-2-1 sekundy
 

Zelený dres: Zelený dres patrí lídrovi individuálnej bodovacej klasifikácie. Víťaz bodovacej klasifikácie musí dokončiť Vueltu, respektíve každý jazdec pri odstúpení z pretekov vypadáva zo súťaže o zelený dres. Body sa získavajú v každej etape na dvoch priebežných šprintérskych prémiách a za umiestnenie v cieli. Vo všetkých etapách sa v cieli rozdeľuje rovnaký počet bodov. Platí aj pravidlo, že sa jazdcom môžu aj odpočítať body za porušenie pravidiel. Niektorí cyklisti preto môžu skončiť v mínusových hodnotách. Pri rovnosti bodov rozhoduje počet víťazstiev v etapách, potom víťazstvá v priebežných šprintérskych prémiách a na koniec umiestnenie v celkovej klasifikácii.

Bodovanie platné pre všetky etapy:
- v cieli: 25-20-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
- na šprintérskej prémii: 4-2-1


Bielo-modrý dres:
Toto tričko patrí lídrovi vrchárskej súťaže. Body sa získavajú na jednotlivých horských prémiách podľa kategórie kopca. Víťaz vrchárskej súťaže musí dokončiť Vueltu. V prípade rovnosti bodov rozhodujú víťazstvá v najvyššej kategórii výstupov, potom v prvej kategórii, v druhej atď. Ak sú misky váh stále vyrovnané, o víťazovi rozhodne umiestnenie v celkovej klasifikácii.
 
 
Bodovanie za jednotlivé horské prémie je nasledovné:
- Cima Alberto Férnandez (Alto de la Cubilla): 20-15-10-6-4-2
- HC: 15-10-6-4-2
- 1. kategória: 10-6-4-2-1
- 2. kategória: 5-3-1
- 3. kategória: 3-2-1


Biely dres: Svoju hodnotu má aj biely dres, ktorý je určený najlepšiemu jazdcovi v celkovej klasifikácii, ktorý sa narodil po 1. januári 1995. Je to teda súťaž o najlepšieho mladíka do 25 rokov. Fanúšikovia cyklistiky sa aspoň môžu porozhliadnuť po nových talentoch. Táto súťaž má na Vuelte premiéru a nahradila klasifikáciu kombinácie.
 
 
Dresy lídrov pretekov
vuelta 1   vuelta 2   vuelta 3   vuelta 4
celková klasifikácia   bodovacia súťaž   vrchárska súťaž   súťaž do 25 rokov
jersey la roja   jersey verde   jersey puntos azules   jersey blanco
 

Ostatné súťaže: Existujú ďalšie súťaže, v ktorých však najlepšieho nemôžeme identifikovať vďaka špeciálnemu dresu.

Súťaž tímov: Najlepší sa určuje súčtom časov etáp troch najlepších jazdcov z tímu zo všetkých etáp. Z tímovej časovky sa nezapočítava čas jednotlivcov, ale čas piateho najlepšieho z každého tímu. Pri rovnosti o lepšom tíme rozhoduje počet víťazstiev v etapách, ďalej počet druhých miest, tretích miest atď. Ak sa nerozhodne, tak lepšieho určí jazdec, ktorý sa nachádza vyššie v celkovej klasifikácii. Tím, ktorý v podujatí pokračuje s menej ako troma jazdcami, zo súťaže automaticky vypadáva.

Najbojovnejší jazdec: Najbojovnejšieho alebo, ak chcete, najagresívnejšieho jazdca vyhlasujú organizátori po každej etape. Vyberá sa z jazdcov v únikoch, ktorí preukazujú najviac usilovnosti a dobrých športových vlastností. Víťaz súťaže nosí v jednej nasledujúcej etape biele číslo na červenom pozadí. Okrem toho na konci vyberie komisia najaktívnejšieho cyklistu celej Vuelty.

 
BODY DO SVETOVÉHO REBRÍČKA
- za konečné poradie:
850-680-575-460-380-320-260-220-180-140-120-100-84-68-60, atď.
- za etapové umiestnenie: 100-40-20-12-4
- subklasifikácie: 100-40-20


FINANČNÉ ODMENY
- za umiestnenie v etape: 11 000 € - 5 500 € - 2 700 € atď. (odmeny pre Top 20)
- za konečné umiestnenie: 150 000 € - 57 985 € - 30 000 € - 15 000 € - 12 500 € atď.
- odmeny aj pre najlepších vo všetkých ostatných klasifikáciách / súťažiach
(víťazi vrchársky dres 13 000 €, zelený a biely dres 11 000 €, tímová súťaž 12 500 €, najaktívnejší 3 000 €)
- spolu odmeny: 1 120 000 €
 
 

Diskusia

Diskusia neobsahuje príspevky.
 
Náš eshop