Redakcia Cycling-Info.sk želá všetkým čitateľom, fanúšikom a priaznivcom cyklistiky príjemné prežitie Vianočných sviatkov!
 
Zároveň chceme prostredníctvom tohto príspevku poďakovať za priazeň a akúkoľvek podporu nášho online periodika v roku 2018 hlavne všetkým čitateľom. Prichádzali ste na naše stránky v rekordnom počte a prečítali ste si stovky originálnych autorských článkov. Obrovská vďaka patrí aj našim reklamným partnerom, bez ktorých by sme nemohli fungovať. Spoločnostiam janom, Merida Slovakia, BIKE PRO, Ekoi, Lumaco, Bicykle Peter Privara, Športová akadémia Mateja Tótha, SlovShore, Equinox, Strossle, Drift a ďalším inzerentom aj viacerým agentúram, ktorí sa stotožnili s našim projektom a chceli prostredníctvom nás predstaviť svoju prácu aj aktivity Vám.
 
V novom roku želáme veľa úspechov, súkromných aj profesijných, a hlavne VEĽA ŠŤASTNÝCH KILOMETROV! Veríme, že bude pre našu cyklistiku taký úspešný ako ten predchádzajúci a my budeme môcť prinášať len tie najpozitívnejšie správy stále v lepšej kvalite a väčšej kvantite...
 
PF 2019
 
 
cycling info praje