Celý svoj aktívny život bol úzko spojený s milovanou cyklistikou. Najskôr ako pretekár, neskôr mládežnícky tréner a funkcionár, potom autor tratí na známych cyklistických pretekoch Okolo Slovenska i technický riaditeľ tohto tradičného športového podujatia, ktoré si aj vďaka nemu získalo obľubu a prestíž. Dušan Mráz.
 
Narodil sa v roku 1941, detstvo strávil v malebnom prostredí stredného Slovenska. Už ako chlapca ho očarila cyklistika. Mal iba 12 rokov a už trénerov upozornil na svoj športový talent. Keď sa práve v tom čase konali premiérové Preteky mieru a on zblízka videl špičkových cyklistov priamo v akcii, zahorel ku tomuto krásnemu, no ťažkému športu láskou, ktorá trvala celý jeho život.
 
Dlhých pätnásť rokov sa venoval aktívnej cyklistike ako pretekár, v roku 1972 túto kapitolu uzavrel. No od cyklistiky neodišiel. So zaujatím a láskou sa venoval trénovaniu mládeže, zároveň bol aj rešpektovaným organizátorom a staviteľ tratí na spomínaných pretekoch Okolo Slovenska. Už v roku 1967, v čase, kedy ešte aktívne pretekal, ho oslovil Bratislavčan Karol Herceg, známy cyklistický odborník. Dobre vedel, že azda nikto nepozná slovenské cesty tak dôkladne ako Dušan Mráz. Požiadal ho o pomoc pri vytyčovaní etáp. Dušan Mráz ponuku prijal a s pribúdajúcimi rokmi sa vypracoval na uznávaného experta, ktorého trasy boli náročné, no zároveň atraktívne a krásne. Dôverne poznal azda celé Slovensko, po jeho cestách najazdil tisíce kilometrov na bicykli aj motorke. A popri jazde dôkladne sledoval scenérie, kvalitu ciest, premýšľal, ktorá by mohla byť vhodná na zaradenie do jeho milovaných pretekov. Ako bývalý cyklista vedel veľmi dobre odhadnúť, ktoré pasáže sú vhodné.
 
Počas štvrťstoročia, kedy vykonával funkciu techického riaditeľa pretekov Okolo Slovenska, sa toto podujatie v každom smere zlepšovalo. Získavalo si obľubu u mnohých vynikajúcich cyklistov z celého sveta, ktorí odovzávali svojim kolegom pozitívne referencie. Podobne vnímali Okolo Slovenska aj vrcholní funkcionári Medzinárodnej cyklistickej únie. Trate vytyčoval veľmi dôkladne a precízne do najmenších detailov, nečudo, že si vyslúžil označenie „otec tratí“. Pre cyklistov boli napriek svojej náročnosti príťažlivé, teda aj Mrázovou zásluhou bola konkurencia na pretekoch Okolo Slovenska čoraz väčšia. Ale s rovnakým zanietením venoval svoje skúsenosti a vedomosti aj tradičným pretekom Košice - Tatry - Košice. Za mladých čias sa ich zúčastňoval ako súťažiaci jazdec, v zrelom veku ako funkcionár i rozhodca. Dušan Mráz sa svojej práci okolo cyklistiky venoval s neutíchajúcou energiou, no v roku 1996 sa jeho život dramaticky zmenil. Priam symbolicky, počas jedných z desiatok pretekov, na ktorých organizácii sa podieľal, ho postihla vážna mozgová príhoda. Jej následky boli fatálne. Dušan Mráz zostal na zvyšné roky svojho plodného života bytostne závislý na  iných ľudoch, keďže zostal imobilný.
 
Vždy pozitívne naladený, veselý, s jeho typickým zmyslom pre humor, takého si ho pamätajú priatelia i kolegovia. Dlhých sedem rokov bol pripútaný k posteli, bol odkázaný na cudziu pomoc, ale nerezignoval, ani si nesťažoval na neprajný osud. Ostal aj potom plný života, elánu a optimizmu, aj keď ťažký handicap ho v mnohom obmedzoval. Svoj ťažký osud niesol statočne až do konca. Stále pozorne sledoval športové dianie, hlavne, samozrejme, svoju milovanú cyklistiku. Občas sa v sprievode svojich najbližších objavil na niektorých z pretekov. Aj keď musel svet vnímať z invalidného vozíčka, zachoval si optimistický postoj k životu. Mal ešte veľa športových plánov. Vravieval, že má v zásobe mnoho ďalších nádherných etáp po Slovensku. Jeho tajným snom bolo priviesť niektorú z etáp Okolo Slovenska na majestátnu Kráľovu hoľu. Ak by trasa viedla na tento 1946 metrov vysoký vrch, dala by sa reálne porovnávať s kráľovskými alpskými, či pyrenejskými etapami na Tour de France, alebo Vuelte. Žiaľ, už nestihol túto ideu uskutočniť.
 
Vo veku necelých 62 rokov sa v roku 2003 skončila jeho životná púť. No niektoré z jeho nádherných trás sa dodnes jazdia, aj týmto spôsobom sa nám tento výnimočný človek stále pripomína.
 
 
Ďalšie osobnosti slovenskej histórie: