• Výrazné zníženie cien starších modelov
  • Bahrain-Merida Pro Cycling Team
  • Merida Slovakia
  • Big.Seven & Big.Nine
  • Rotor
  • Scultura Disc
slovshore 18 banner

| Jaroslav Petrišin | Magazín C-I.sk | 2

Vianoce sú časom, ktorý my, bežní ľudia, trávime v kruhu najbližších. Ako je to však s profesionálnymi cyklistami? Nájdu si aj oni čas na typickú vianočnú pohodu? Ponúkame...

560x200 ekoi
janom 2018